Эхний төлөлт
6,249.75 ₮
2 дахь төлөлт
6,249.75 ₮
3 дахь төлөлт
6,249.75 ₮
Сүүлийн төлөлт
6,249.75 ₮
*Дээрх төлөлтүүд нийт үнийн дүнг хуваасан болно. Ямар ч хүүгүй, шимтгэлгүй
Заавар